Luật Sư Đào Tăng Dực
Tiến Sĩ Hành Chánh, Cử Nhân Luật Khoa
Luật Sư Ṭa Thượng Thẩm New South Wales & Tối Cao Pháp Viện Úc Đại Lợi
Ḥa Giải Viên (Mediator & FDRP)
PO Box 744 Wentworthville NSW 2145
Phone: (02) 9863-2650- Mobile: 0411-964-518

Email: khaicat2@yahoo.com.auLuật Sư Đào Tăng Dực


Phụ Trách:

 1. Các dịch vụ pháp lư:
          - Luật h́nh sự
          - Tranh tụng dân sự
          - Luật gia đ́nh (Ly dị, ly thân, chia tài sản)
          - Luật thừa kế, di chúc
          - Bồi thường cho nạn nhân các tội ác (victims   
            compensation)
          - Hợp đồng thuê mước các cơ sở thương mại
 1. Ḥa Giải các vụ tranh tụng trước khi ra ṭa:

  -Ḥa Giải Viên được công chứng: giúp 2 bên đang tranh tụng, hoặc có ư định tranh tụng có thể giải quyết sự tranh chấp trước khi ra ṭa, tránh tốn kém và chi phí ṭa án.

  -V́ việc tranh tụng trước ṭa án rất tốn kém và gây nhiều đổ vỡ t́nh cảm không cần thiết, trước khi ra ṭa hoặc đă ra ṭa nhưng trước khi ṭa xử (hearing) quư vị có thể liện lạc chúng tôi để nhờ ḥa giải. Chúng tôi cũng có thể cố vấn bằng điện thoại, hoặc mặt đối mặt (hẹn trước bằng điện thoai), giúp giải quyết vấn đề tốt đẹp cho đôi bên.

  - Đây là một dịch vụ được các ṭa án và các cơ quan chính phủ khuyến khích để giải quyết các vụ tranh tụng. Đặc biệt rất phù hợp với các vụ tranh chấp tài sản giữa vợ chồng trong hoàn cảnh ly dị, ly thân hoặc tranh chấp giữa thân nhân, bạn bè, hoặc bất cứ đệ tam nhân nào.

 2. Phiên dịch:

  Các văn kiện từ Anh Ngữ sang Việt Ngữ, hoặc từ Việt Ngữ sang Anh Ngữ.

  LS Dực là phiên dịch viên cấp 3 của N.A.A.T.I.

  Các giấy tờ phiên dịch được chính thức công nhận.

*Tôn chỉ làm việc:

Thông cảm và hiệu năng

Giá cả phải chăng

 

 

Sách và xă luận
của
Luật Sư Đào Tăng Dực:

 1. Tiếng Việt

  -Sách

  -Xă Luận

   

 2. Tiếng Anh

  -Books

  -Articles

 3. Bài mới nhất

         -Tiếng Việt

        -English

Tiếng Hát
Thanh Nghi


Thanh Nghi 1

Thanh Nghi 2

Thanh Nghi 3

Thanh Nghi 4

Thanh Nghi 5