Luật Sư Đào Tăng Dực

 

Những Khuyết Điểm Căn Bản Của Luật Pháp Việt Nam

 

Khi chúng ta đọc báo chí trong và ngoài nước, nhất là các tờ báo điện tử được phổ biến trên toàn thế giới, chúng ta cảm thấy rất mừng v́ những người trí thức có lương tâm, từ trong nội bộ đảng CSVN đến những nhà đối kháng bên trong và ngoài nước, đều có những băn khoăn bức xúc, làm sao để nâng đất nước lên hàng cường quốc, xă hội trong sạch và cởi mở, nền chính trị dân chủ chân chính và dân tộc phú cường.

 

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO nhịp độ đóng góp lại càng tăng tốc. Những đóng góp vào lănh vực tư tưởng của những người trí thức trong nước như  GS Tương Lai, TS Nguyễn Quang A, Nguyễn Trung, Nguyễn Trần Bạt đều sâu sắc và nghiêm chỉnh. Điều này chứng tỏ trong bất cứ giai đoạn nào của lịch sử, giới sĩ phu của chúng ta bất kể chính kiến, đều hết ḷng tha thiết với tiền đồ dân tộc

 

Tuy nhiên, một số vấn nạn căn bản cần phải được giải quyết thoả đáng trước khi chúng ta có thể chấn chỉnh hiến pháp và luật pháp, hầu có thể tiến hành công cuộc phục hưng đất nước hiệu năng. Các vấn nạn như: Liệu Hiến Pháp và Luật Pháp hiện hành có thể:

 

 1. Đưa đến đại đoàn kết dân tộc?
 2. Kiến tạo một trật tự xă hội công bằng, nhưng đầy đủ sinh động để cạnh tranh trên trường quốc tế?
 3. Bảo tồn nền văn hóa truyền thống dân tộc, trong môi trường toàn cầu hóa của thiên niên kỷ mới?
 4. Tạo được niềm tin nơi người dân?

 

I.                   Làm Thế Nào Để Tiến Hành Công Cuộc Đại Đoàn Kết Dân Tộc?

 

Đây luôn là câu hỏi tiên quyết trên vành môi của mọi người. Muốn có một câu trả lời nghiêm chỉnh, chúng ta phải thực tế nhận định rằng: mọi tương quan giữa người và người đều phải nhất thiết đặt trên nguyên tắc công bằng và lẽ phải (justice and equity), mới bền vững cùng thời gian. Từ tương quan giữa các thành phần ruột thịt trong gia đ́nh như cha mẹ, con cái, anh chị em, cho đến tương quan giữa bạn bè, giữa những đồng bào cùng chủng tộc trong một quốc gia, giữa những hữu thể pháp lư trong xă hội, giữa chính quyền và những thành tố khác nhau của xă hội dân sự…đều phải đặt căn cứ trên nền tảng quan trọng này.

Một cách cụ thể, ngay cả trong phạm vi thiêng liêng của t́nh phụ tử hoặc mẫu tử, nếu bất cứ nhân tố nào cư xử bất công, mối t́nh thiêng liêng ấy cũng không bền vững được. Điều này áp dụng luôn cho t́nh yêu nam nữ, t́nh bạn tri âm và ḷng ái quốc. Nguyên tắc công bằng và lẽ phải lại càng quan trọng hơn, như là yếu tố nền tảng của bản hiến pháp quốc gia, vốn là rường cột của đất nước, từ đó mọi trật tự xă hội được xây dựng.

Những sắc luật khác nhau tại Nam Phi, tiền Mandela, chỉ trao quyền bầu cử cho thiểu số da trắng (14% dân số) trong một quốc gia có hơn 40 triệu dân tuyệt đại đa số là da đen, trong giai đoạn kỳ thị chủng tộc (Apartheid từ1948-1994) không thể làm nền tảng cho một xă hội bền vững v́ thiếu công bằng và lẽ phải.

Dĩ nhiên chính quyền da trắng Nam Phi lúc đó, trên nguyên tắc, cũng mong muốn và đă từng tha thiết kêu gọi mọi thành phần quốc gia, bất kể màu da, hăy đoàn kết xây dựng đất nước. Tuy nhiên, những người da đen vẫn không nghe và tổ chức đấu tranh quyết liệt, đ́nh công, băi thị, kể cả đấu tranh bằng bạo lực. Nhiều vị lănh tụ da đen đă bị chiếu theo luật lệ đương thời và bị kết án là phản loạn, bị giam giữ và tra tấn.

 

Hiến pháp CHXHCN Việt Nam năm 1992 và 2013 có điều 4: trao quyền lănh đạo quốc gia vĩnh viễn cho một chính đảng duy nhất, đó là đảng CSVN. Tiếp theo, Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội, qui định rơ rệt là Đoàn Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc VN (cơ quan ngoại vi của đảng CSVN) có tiếng nói quyết định trong việc giới thiệu người ra ứng cử, và chỉ có người được giới thiệu mới được ra ứng cử mà thôi. Tính cách hổ tương giữa hiến pháp 1992 cũng như 2013 và Luật Bầu Cử nêu trên, tạo ra hậu quả  CSVN tước đi quyền bầu cử và ứng cử của 90 triệu người Việt Nam, đương nhiên trao quyền này cho 3 triệu đảng viên của họ. Giống như chính phủ kỳ thị chủng tộc Nam Phi, CSVN có thể thiết tha kêu gọi đại đoàn kết dân tộc để xây dựng đất nước, toàn dân VN vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt, các nhà bất đồng chính kiến vẫn bị chiếu theo luật lệ hiện hành và bị kết án là phản động, bị tù đày, bắt bớ.

 

Cũng như những người da trắng Nam Phi, các đảng viên CSVN vẫn luôn là thiểu số và toàn dân Việt Nam sẽ chiến thắng.  T́nh yêu lứa đôi chân chính chỉ có thể tồn tại trên căn bản công bằng và lẽ phải, thể hiện qua quyền b́nh đẳng nam nữ và tương kính. Cho nên muốn thể hiện t́nh nghĩa đồng bào, thực thi đại đoàn kết dân tộc th́ luật pháp và hiến pháp quốc gia cũng phải thể hiện nghiêm minh.

 

II.                Làm thế nào để kiến tạo một trật tự xă hội công bằng nhưng đầy đủ sinh động, để cạnh tranh trên trường quốc tế

 

Nghệ thuật lănh đạo quốc gia tuy nhiêu khê và phức tạp, nhưng đặt trọng tâm rất lớn trên khả năng dung hợp hai khuynh hướng đối nghịch căn bản của xă hội. Đó là khuynh hướng sáng tạo của cải (wealth creation) và khuynh hướng tái phối trí của cải (wealth redistribution). Khuynh hướng sáng tạo của cải thông thường (nhưng không nhất thiết) được đồng hóa với phía hữu khuynh, bảo thủ, cạnh tranh, hoặc tư bản chủ nghĩa. Khuynh hướng tái phối trí của cải thông thường được đồng hóa với tả khuynh, cấp tiến, công bằng xă hội, hoặc xă hội chủ nghĩa.

 

Tại các quốc gia dân chủ trên thế giới chúng ta có thể xếp loại các đảng phái như sau:

 

                                    Wealth creation                     Wealth redistribution

 

Hoa Kỳ                       Cộng Ḥa                                            Dân Chủ

Anh Quốc                   Bảo Thủ                                              Lao Động, Dân Chủ

Gia Nă Đại                  Bảo Thủ                                  Tự Do, Xanh, Tân Dân Chủ                                                                                        Úc Đại Lợi                  Tự Do, Quốc Gia                    Lao Động, Dân Chủ, Xanh

 

Tân Tây Lan                Quốc Gia                                 Lao Động, Xanh

Pháp                            Liên Hiệp Phong-                    Xă Hội, Cộng Sản, Xanh

                                    Trào Quần Chúng

                                    Mặt Trận Quốc Gia

           

Đức                             Liên HiệpDân Chủ      Xă Hội Dân Chủ, Xanh, Tự Do dân chủ                                                                                                                                             Công Giáo,

 

Một trong những nét đặc thù của nền dân chủ đa nguyên là mặc dù có nhiều đảng phái khác nhau, nhưng các đảng phái thông thường có khuynh hướng liên minh hoặc kết hợp để tạo ra hai phe chính. Phe đa số nắm quyền và phe thiểu số đối lập trong quốc hội chế hay đại nghị chế. Hoặc phe đa số nắm quốc hội, phe thiểu số là đối lập trong quốc hội.  Mặc dù trong nhiều trường hợp tổng thống chế, phe thiểu số trong quốc hội lại nắm quyền hành pháp như hiện giờ tại Hoa Kỳ. Hai phe nhóm nắm quyền và đối lập này  thường phản ảnh hai khuynh hướng wealth creation và wealth redistribution.

Một trật tự xă hội quân b́nh không thể vắng bóng hai khuynh hướng nêu trên, chế độ chính trị dân chủ thật sự luôn luôn hiến định hoá nguyên tắc đa nguyên đa đảng, như là nền tảng của luật pháp.  Người dân không bao giờ chấp nhận một khuynh hướng hoặc liên minh, hoặc đảng phái chính trị nắm quyền quá lâu dài. Chẳng hạn nếu đảng Cộng Ḥa tại Hoa Kỳ nắm quyền quá lâu, mặc dù có những chính sách làm cho quốc gia giàu mạnh, qua sự tập trung tư bản và sáng tạo của cải, tuy nhiên sự bất công giữa giới giàu và nghèo sẽ gia tăng.  Có thể trong cuộc bầu cử tới dân chúng sẽ bầu đảng Dân Chủ lên nắm quyền, để tái phối trí tài nguyên quốc gia và giảm đi khoảng cách giữa giai cấp xă hội.

 

Chế độ dân chủ đa nguyên như thế không những tạo ra sự cạnh tranh giữa những đảng phái khác nhau, trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp, luôn luôn nổ lực trau dồi phẩm chất và khả năng phục vụ dân tộc, hầu đưa quốc gia đi lên trong môi trường tương tranh quyết liệt quốc tế, trong niềm hy vọng người dân sẽ tin tưởng và tín nhiệm ḿnh qua lá phiếu của họ.

Đă từ lâu nhân loại văn minh cương quyết chối bỏ thể chế độc tài cộng sản, trừ tại Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và Bắc Hàn. Chế độ độc đảng thiếu sinh khí và sáng tạo, đưa quốc gia tụt hậu, làm tṛ cười cho cả thế giới tự do. Hiến định hoá nguyên tắc dân chủ đa nguyên là một điều kiện tiên quyết cho hiến pháp quốc gia.

 

III.             Làm thế nào để bảo tồn nền văn hóa truyền thống dân tộc, trong môi trường toàn cầu hóa của thiên niên kỷ mới

 

Mặc dù đất nước chúng ta đang c̣n gánh nặng trên vai di sản lạc hậu của cộng sản chủ nghĩa, nhưng hiểm họa lớn lao nhất của dân tộc Việt Nam hôm nay là hiểm họa mất văn hóa. Người cộng sản chỉ có thể làm cho dân tộc Việt Nam tụt hậu và chậm tiến so với phần c̣n lại của nhân loại, xă hội chủ nghĩa đă là một bóng mờ của lịch sử, không c̣n sức sống và sẽ bị triệt tiêu trong tương lai rất gần. CSVN chỉ c̣n bám víu tạm bợ chiêu bài này để duy tŕ quyền lực và vơ vét của cải cho bè phái của minh. Cộng sản chủ nghĩa không c̣n là một đe dọa lâu dài cho dân tộc nữa.

Nền văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam đang phải đương đầu với những thử thách lớn lao. Sự tụt hậu của dân tộc về phương diện kinh tế, vốn phát xuất từ những chính sách bảo thủ của giới Tống Nho triều Nguyễn trong quá khứ, người Cộng Sản bảo thủ hiện tại đă làm cho một số lớn quần chúng, nhất là tuổi trẻ, đánh giá sai lầm phẩm chất của nền văn hoá dân tộc.

Nền văn hoá của dân tộc Việt phát xuất trên 4000 năm tại lưu vực sông Hồng Hà, du nhập nền văn hoá Tam Giáo (Phật, Lăo, Khổng) của Đông Á trong suốt 2000 lịch sử và nền văn hoá tây phương trong gần 100 năm Pháp thuộc. Những nét ưu việt của nền văn hoá này là yếu tố nhân bản, khai phóng và phi ư thức hệ. Cũng v́ những yếu tính này mà các dân tộc Đông Á chưa bao giờ bị thảm họa chiến tranh tôn giáo. Trong khi Châu Âu c̣n đắm ch́m trong sự u minh theo các chế độ bộ lạc, dân tộc ta đă lập quốc, có quốc hiệu và có nền văn hiến rơ rệt.

Những dân tộc thấm nhuần nền văn hoá Đông Á như Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông đă vươn lên và bắt kịp các nước Tây Phương. Điều này chứng tỏ rằng nền văn hoá Đông Á hùng mạnh, bền bỉ, sâu dày đă tôi luyện trí tuệ của các dân tộc Đông Á, đưa các dân tộc này lên vị trí đích thực ưu việt của họ, trong nấc thang đẳng cấp các dân tôc trên thế giới.

Các quốc gia Châu Mỹ La Tinh, Bắc Phi ,khởi đầu công cuộc hiện đại hóa đất nước trước và trên những căn bản kinh tế cao hơn các quốc gia Đông Á. Bây giờ họ đă bị các quốc gia Đông Á qua mặt. Nếu không bị gánh nặng xă hội chủ nghĩa giáo điều, dân tôc Việt Nam trong nền văn hoá truyền thống đă vươn lên từ lâu.

 

Vốn liếng văn hoá dân tộc ấy là tinh hoa của đất nước, phải được bảo tồn trong văn kiện nền tảng nhất của trật tự xă hội. Trách nhiệm bảo tồn văn hoá dân tộc phải là trách nhiệm của toàn dân, từ mọi thành phần xă hội dân sự đến chính quyền. Trách nhiệm ấy phải được long trọng hiến định hoá trong hiến pháp của quốc gia, bằng những điều khoản minh thị và cụ thể.

 

IV.             Làm thế nào để chính quyền tạo được niềm tin nơi người dân

 

Người Tây Phương có câu: “Công lư không những phải được thực thi, mà c̣n phải được chứng minh là đă thực thi” (Justice should not only be done, but must be seen to be done)

 

Giới nho gia Đông Phương, trong sách Đại Học của Thầy Tăng Tử cũng có câu: “Thành ư, chính tâm, cách vật, trí tri, tu thân, tề gia, trị quốc, b́nh thiên hạ”.

 

Câu thứ nhất nói đến yếu tố quan trọng để tạo niềm tin nơi người dân. Đó là yếu tố “minh bạch” (Transparency) trong bộ máy chính quyền. Bất cứ một quyết định nào của hành pháp, tư pháp hoặc lập pháp đều phải theo công lư và minh bạch trên mọi phương diện.

Bất cứ người dân, hoặc tập thể, hoặc hữu thể pháp lư nào cũng có thể duyệt xét và phê phán. Bởi thế sự phân quyền thực sự (không phải là phân quyền giả tạo) giữa hành pháp, tư pháp và lập pháp; sự hiện hữu của các đảng phái đối lập; của báo chí tư nhân độc lập là những điều kiện tiên quyết để kiểm soát và chứng minh rằng công lư đă được thi hành.  Những sắc luật, sắc lịnh, nghị quyết, nghị định của chính quyền CSVN ngăn cản sự hoạt động các đảng phái không cộng sản, ngăn chận quyền tự do ngôn luận, kiểm soát internet, cho phép các cơ quan đảng CSVN ra chỉ thị cho các ṭa án nhân dân phán quyết theo, không thể qua mặt được người dân trong thời đại thặng dư thông tin này.

Những xảo thuật như thế chỉ làm dân chúng mất niềm tin, thế giới cười chê đất nước và chính quyền mà thôi.

 

Câu thứ hai nói đến yếu tố “thành ư chính tâm” của người lo việc quốc gia.

Khi một người làm việc cho đất nước, viết nên hiến pháp để làm rường cột cho xă tắc trước hết phải thành ư chính tâm, tức là phải thành thật với toàn dân. Khi nêu ra quốc hiệu Cộng Hoà Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, hoặc khẩu hiệu Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc th́ phải thành thật theo xă hội chủ nghĩa, tạo được độc lập tự do hạnh phúc cho toàn dân. Nếu nhận thấy không làm được th́ phải bỏ đi.

 

Trong khi đó hiến pháp 1992 và 2013 , trừ điều 4 và một số điều phi lư khác, vẫn một mặt chủ trương cho dân chúng đầy đủ các quyền ứng cử, bầu cử, tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do tôn giáo v.v…nhưng mặt khác bằng những mánh lới lộ liễu, qua các sắc luật, sắc lệnh, quyết nghị vi hiến khác nhau của quốc hội và chính phủ CSVN, tước đi các quyền tự do mà hiến pháp trao cho dân chúng.

Trong một chế độ dân chủ thực sự, khi có hệ thống tam quyền phân lập (separation of powers) th́ quyền duyệt xét một sắc luật, sắc lệnh, nghị quyết của chính phủ hoặc quốc hội có vi hiến hay không, phải là quyền của tư pháp độc lập (qua một tối cao pháp viện độc lập).  Bản hiến pháp 1992 và 2013 không những không có ngành tư pháp độc lập, mà c̣n trao quyền duyệt xét cho chính quốc hội.

 

Dĩ nhiên theo luật bầu cử chỉ có những ứng viên có sự đề cử của Mặt Trận Tổ Quốc mới được ra ứng cử, hậu quả là CSVN kiểm soát toàn bộ Quốc Hội.  Mặc dù vi hiến rơ rệt các sắc luật, sắc lệnh, nghị quyết của chính phủ và quốc hội không bao giờ bị tuyên bố là vi hiến cả.

Trong hiến pháp 1992 lẫn 2013, một khi một quyền công dân được quy định, thường tḥng them câu “theo quy định của luật pháp” như hiến pháp của các quốc gia dân chủ chân chính.

Tuy nhiên, thành ngữ “theo quy định của luật pháp” có giới hạn rơ rệt. Đó là chính quyền chỉ có thể ra những sắc luật để thực thi và bảo vệ các quyền công dân này. Chính quyền không được phép ra những sắc luật mà hậu quả rơ rệt là tước đi các quyền hiến pháp minh thị ban cho người dân. Làm luật như thế là làm luật rừng, không cần học qua trường luật nào, v́ không một quốc gia văn minh nào chấp nhận.

Những hiến pháp và luật lệ của người cộng sản phát xuất từ quan điểm đấu tranh khốc liệt của Đệ Tam Quốc Tế do Lenin lănh đạo. Vào đầu thế kỷ 20, nước Nga c̣n rất lạc hậu. Mặc dù đă được giải phóng, các nông dân Nga c̣n mang nặng tâm lư ngu dốt của những nông nô thời trung cổ. Đối với Lenin, Hiến pháp và luật pháp chỉ là những công cụ chính trị để lừa gạt, đàn áp các đối thủ chính trị và thống trị dân Nga tuyệt đối. Khi Lenin nói dân chủ, ông thật sự khinh bỉ khái niệm dân chủ mà ông cho là tư sản (bourgeois) này. Khi nói đến tự do bầu cử, ông không thực tâm tin rằng dân chúng xứng đáng với trọng trách đó. Các bản hiến pháp của Liên Xô và các quốc gia CS khác sau này tuy không do chính tay Lenin viết, nhưng đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi quan điểm đấu tranh của ông.

Người CSVN hiện giờ là một trong số ít oi những chính quyền c̣n mang nặng di sản tinh thần cũ kỹ và hẹp ḥi này của Lenin.

V́ thế hiến pháp 1992 và 2013 thiếu đi yếu tố “thành ư chính tâm”. Tất cả các mỹ từ trong hiến pháp hoặc khẩu hiệu của chế độ như: dân chủ, tự do, ái quốc, tổ quốc xă hội chủ nghĩa, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa, Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc v.v… đều là những chiêu bài hoặc thủ thuật chính trị, không có thành ư chính tâm của giai cấp thống trị làm nền tảng.

Các nhà trí thức CSVN yêu nước như GS Tương Lai, Nguyễn Quang A, Nguyễn Trung, Nguyễn Trần Bạt v.v.. dù có dùng ngàn lời để phân tích và t́m hiểu một sắc luật, sắc lệnh, nghị quyết có vi hiến hay không (cách vật trí tri), làm sao để tiêu diệt tham nhũng,  cũng không thể nào ra khỏi mê hồn trận được( v́ người lập hiến pháp thiếu thành ư chính tâm). Nhiều thế hệ sĩ phu CS sẽ không có căn bản chân chính để tu thân, tề gia, v́ những người lập pháp nguyên thủy đă không thành ư chính tâm với dân tộc. Hậu quả không thể nào trị quốc và b́nh thiên hạ được.

Câu châm ngôn “thượng bất chánh, hạ tắc loạn” áp dụng cho trường hợp này.. Một giai cấp thống trị thiếu thành ư chính tâm, một hệ thống hiến pháp và pháp luật lừa gạt người dân,  làm sao có thể đưa đến một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính? đem lại công bằng xă hội? làm cho dân tộc phú cường? tiêu diệt tham nhũng?  đại đoàn kết dân tộc? phục hưng văn hoá và phục hồi nguyên khí của quốc gia?

V.                Kết Luận:

Thiên niên kỷ này là cơ hội để toàn dân Việt Nam xây dựng một trật tự xă hội mới cho tổ quốc, trên căn bản đồng thuận. Muốn vậy người CSVN phải can đảm:

 1. Từ bỏ sự độc tôn quyền lực và mô h́nh chuyên chính vô sản lỗi thời,
 2. Chấn chỉnh những khuyết điểm căn bản nêu trên,
 3. Hủy bỏ điều 4 hiến pháp,
 4. Cùng mọi thành phần chính trị và xă hội khác tiến hành công tác xây dựng lộ tŕnh dân chủ hoá, thực tế và thực tâm,
 5. Xây dựng một bản hiến pháp mới trên quan điểm dân chủ Hiến Định, Pháp Trị và Đa Nguyên,
 6. Tổ Chức bầu cử tự do trên căn bản hiến pháp mới,
 7. Những điều trên song hành với công tác phát động một phong trào Phục Hưng Văn Hoá dân tộc.

Làm được như thế sẽ khai thông những bế tắc và bất công mà dân tộc chúng ta đă gánh chịu quá lâu, tạo cơ hội cho giới sĩ phu kể cả giới sĩ phu CS yêu nước, đóng góp tích cực vào tiến tŕnh phục hưng đất nước, trên căn bản thành ư và chính tâm của tiền nhân.

Các dân tộc Tây Phương không hơn ǵ chúng ta cả. Sự thành công của cộng đồng người Việt hải ngoại chứng minh rơ rệt điều này. Các dân tộc này chỉ may mắn hơn chúng ta là lịch sử đă trao cho họ một hệ thống chính trị và luật pháp minh bạch (transparent), một trật tự xă hội (qua luật pháp và hiến pháp), thể hiện nghiêm chỉnh “thành ư chính tâm” của những người lănh đạo đất nước.

Đă đến lúc chúng ta học bài học này để cùng nhau đưa đất nước đi lên.

Luật Sư Đào Tăng Dực

   

Trở về trang mặt