Mặt trời dân chủ và ḍng sông thực tại

LS Đào Tăng Dực

 

Đấu tranh chính trị, từ đông sang tây, tự cổ chí kim, tự trong bản chất, luôn là đấu tranh tư tưởng.

 

Chính v́ thế, nắm bắt những ư niệm là một khả năng vô cùng quan trọng đối với những nhân sĩ đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Khi có khả năng này, lời nói của cá nhân sẽ có tính thuyết phục cao hơn và hành động sẽ hiệu năng hơn.

 

Có một số ư niệm căn bản cần nắm bắt. Tôi không phải là một thĩ sĩ như Luu Thành, Hà Lu, Emma Pho, Trần Hiền Châu…để có thể dùng lời thơ ngắn gọn diễn tả các ư niệm chính trị phức tạp. Đành dùng văn xuôi và một số h́nh ảnh vẽ lên một bức tranh ư niệm hầu chuyên chở đến độc giả trên facebook.

 

Nếu chúng ta coi dân tộc Việt Nam như một thực tại th́ chúng ta có thể tưởng tượng thực tại đó như một ḍng sông tư tưởng và t́nh tự luân lưu từ thủa b́nh minh của lịch sử cho đến bây giờ và vươn tới tương lai. Đó là một thực tại vô cùng sinh động bao gồm 2 yếu tính. Một là “hằng” và hai là “chuyển”. “Hằng” là có một bản sắc riêng biệt bất biến làm cho chúng ta nhận diện rơ đây là dân tộc Việt chứ không phải một dân tộc khác. “Chuyển” là luôn thay đổi, từng phút, từng giây, như ư nghĩa chuyển dịch của dịch lư hay trong thuyết tiến hóa của Darwin.

 

Những tư tưởng và t́nh tự trong ḍng sông thực tại có thể ví như các loài thủy tộc, các giọt nước li ti, các loài thủy sản , rong rêu và muôn triệu vi sinh nương tựa vào ḍng sông để sinh tồn và hài ḥa phát triển.

 

Thế nào là ư thức hệ?

 

Ư thức hệ có thể được định nghĩa như một cấu trúc trí năng (an intellectual construct) giam hăm tư tưởng con người vào một khung sườn cố định và tước đi sự sống cũng như tính sáng tạo của tư tưởng tự do. Lịch sử loài người đă từng trải qua rất nhiều ư thức hệ, nhưng hiện đại nhất của nhân loại ngày hôm nay là các ư thức hệ Mác- Lê và Hồi Giáo Cực Đoan.

 

Các ư thức hệ này có thể ví như những cơn lạnh cực kỳ lớn lao, trùm lên ḍng sông thực tại của những dân tộc dưới ṿng kiềm tỏa của chúng, biến toàn thể ḍng sông và những sự sống trong ḍng sông thành băng tuyết. Tuy dưới mắt của một đệ tam nhân, h́nh ảnh của ḍng sông, các loài thủy tộc và thủy sản vẫn c̣n, nhưng ḍng sông đă mất sự sống chân thực. Các xă hội dưới sự khống chế của các ư thức hệ giáo điều như Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hôm nay đều như thế.

 

Thế nào là một quan điểm đấu tranh nghiêm chỉnh?

 

Một quan điểm đấu tranh nghiêm chỉnh có thể ví như một mặt trời dân chủ, mang các yếu tính ấm áp, ôn ḥa sưởi ấm lại ḍng sông. Mặt trời dân chủ sẽ làm tan băng giá, hồi sinh các loài thủy tộc và thủy sản. Nhất là mặt trời dân chủ sẽ không bao giờ biến thành một ngọn lửa hận thù cực lớn, đun sôi cả ḍng sông, giết chết các loài thủy tộc và những sự sống khác, trong cơn cuồng say cách mạng.

 

Chính v́ thế, một quan điểm đấu tranh nghiêm chỉnh luôn hàm chứa yếu tố bao dung và tránh mọi khuynh hướng cực đoan. Theo quan điểm của tôi, mọi người Việt Nam, bất kể quan điểm chính trị, kể cả người cộng sản, trong lịch sử cân kim của dân tộc, đều là nạn nhân của lịch sử và của những xung đột ư thức hệ phát xuất từ đầu óc méo mó của các tư tưởng gia phương Tây, không liên hệ ǵ đến nền văn hóa truyền thống của Việt Tộc cả.

 

Một quan điểm đấu tranh nghiêm chỉnh sẽ như một mặt trời ấm áp, ôn ḥa, bao dung, soi sáng và sưởi ấm cho ḍng sông thực tại, b́nh đẳng và không phân biệt.

 

Một chân lư chúng ta cần khắc ghi là, tất cả mọi lư thuyết của trí năng, mọi hệ thống tư tưởng hoặc ư thức hệ, dù cao siêu và phức tạp bao nhiêu, cũng có lúc phải diệt vong v́ không c̣n phù hợp với thực tại khách quan.

 

Tuy nhiên những điều vô cùng đơn giản mà các tôn giáo lớn chủ trương như từ bi và trí tuệ của nhà Phật, hoặc ḷng bác ái và vị tha của Thiên Chúa Giáo, sẽ trường tồn với thời gian.

 

Các chính quyền căn cứ trên Ư Thức Hệ Mác- Lê và Hồi Giáo Cực Đoan đă và sẽ bị hủy diệt v́ chỉ biết chủ trương sắt máu và hận thù.

 

Một quan điểm đấu tranh nghiêm chỉnh v́ thế cũng phải học hỏi từ các tôn giáo lớn của nhân loại.

 

Mặt trời dân chủ không phải chỉ có công năng xây dựng những định chế chính trị phục vụ cho con người cá thể và một trật tự xă hội tốt đẹp hơn, mà cũng phải là mặt trời của từ bi, trí tuệ, bác ái vị tha và b́nh đẳng không phân biệt.

 

Mặt trời mùa Xuân Nam Bán Cầu càng ấm áp th́ hoa trong vườn càng nở đẹp. Xin kính tặng các bạn Facebook cùng thưởng thức.

 

Constitution Hill ngày 1 tháng 10, 2015

LS Đào Tăng Dực

Trở lại trang đầu