Vấn đề pháp lư trong hoạt động Phật Sự tại Úc Châu

(Tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Victoria, Úc Đại Lợi, nhân Đại Hội kỳ 5, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan, 8-10/05/2015)

LS Đào Tăng Dực

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Đức, Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức và Tăng Ni,

Kính thưa Ban Tổ Chức,

 

II. Định nghĩa một xă hội pháp trị (rule of law)

Úc và nhiều quốc gia phát triển có đông người Việt cư ngụ là những quốc gia dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Tức trong quốc gia của họ, hiến pháp thực sự là tối cao. Xă hội vận hành theo tinh thần thượng tôn luật pháp và có nhiều đảng phái chính trị luân phiên nhau nắm chính quyền. V́ yếu tính pháp trị hùng mạnh của họ, tuy xă hội không phải không có tham nhũng, nhưng mức độ rất ít so với Việt Nam và nếu một người dân hoặc một cơ sở tôn giáo như Phật Giáo muốn xây dựng chùa chiền hoặc thi hành một dịch vụ nào đó, th́ làm đúng luật là điều căn bản. Những tin đồn hành lang như hối lộ hoặc quen biết nhiều sẽ được việc v..v.. thông thường là những tin đồn nhảm nhí hoặc những sự khoe khoang có vụ lợi của một vài cá nhân mà thôi.

a.     Thế nào pháp nhân (legal person hoặc legal personality) hoặc hữu thể pháp lư (legal entity).

Pháp nhân là con người dưới mắt của luật pháp, không nhất thiết là bằng da bằng thịt. Chẳng hạn một hội đoàn có đăng kư hoặc một cơ quan chính phủ như ṭa đô chánh Fairfield.

Khi một thực thể như một người, nhiều người hoặc một tập thể có yếu tố pháp nhân th́ có hai hậu quả tất yếu: một là có thể đứng tên sở hữu tài sản và hai là có thể đứng đơn như một nguyên cáo kiện một pháp nhân hoặc hữu thể pháp lư khác ra ṭa hoặc bị một pháp nhân hoặc hữu thể pháp lư khác kiện ra ṭa.

b.    Tại sao các chùa Việt Nam thường lập các hội có đăng kư để có tư cách pháp nhân?

Phần lớn là v́ các lư do như sau:

1.     Chính phủ chỉ muốn giao thiệp với những tổ chức có đăng kư như là những con người pháp lư hầu có khả năng kư kết giấy tờ và chịu trách nhiệm về những ǵ ḿnh kư.

2.     Chùa đă phát triển mạnh, có nhiều tài sản và muốn có hội với tư cách pháp nhân để đứng tên tài sản

3.     Chùa muốn xin funding tức tiền trợ cấp của chính phủ cho một dịch vụ nào đó

II. Các vấn đề không lập hội, lập hội không đăng kư (unincorporated association) và lập hội có đăng kư (incorporated association)

Quyền tự do lập hội (right of association) và dĩ nhiên tự do không lập hội là tuyệt đối. Khi lập hội th́ có quyền hoạt động như một hội có đăng kư (incorporated association), tại NSW th́ dưới sắc luật của Tiểu Bang là Incorporated Associations Act. Các tiểu bang khác th́ có những sắc luật tương tự (Associations Incorporation Act reform Act 2012 Vic;  Associations Incorporation Act 1981 Qld;  Associations Incorporation Act 1985 SA;  Associations Incorporation Act 2009 WA;  Associations Incorporation Act 1964 Tas;  Associations Incorporation Act 2009 ACT;  Associations Incorporation Act 2012 NT.) Hoặc có thể chọn đăng kư dưới sắc luật của Liên Bang là Corprations Law như một company limited by guarantee.

Hoặc hoạt động như một hội không đăng kư (unincorporated association). Những hội không đăng kư hoàn toàn hợp pháp và có chỗ đứng riêng trong xă hội pháp trị của Úc Đại Lợi.

1.     Ưu và khuyết điểm của việc đăng kư hội:

a.     Ưu điểm:

i.                   Tên của hội được dành riêng cho hội và không một đệ tam nhân nào được tiếm danh của hội

ii.                 Trách nhiệm hữu hạn. Tức là nếu bị truy tố ra ṭa và phải bồi thường thiệt hại th́ hội chỉ bồi thường tới mức độ giới hạn của tài sản ḿnh mà thôi. Sau đó th́ có thể khai phá sản (liquidation)

iii.              Có đủ tính pháp nhân để kư các giao kèo

iv.              Có thể đứng tên sở hữu tài sản

v.                 Có thể đứng tên truy tố một đệ tam nhân ra ṭa hoặc có thể bị truy tố ra ṭa

vi.              Các hội viên không phải chiu trách nhiệm về hộ.

vii.            Có thể xin ngân khoản của chính phủ trợ cấp cho các dịch vụ

viii.         Có thể mở trương mục ngân hàng dễ dàng

b.    Khuyết điểm:

i.                   Chịu sự kiểm soát về thuế khóa (mặc dù hầu như không đóng thuế) hoặc sổ sách kế toán chi thu hằng năm

ii.                 Phải trả các chi phí đăng kư hội

2.     Ưu và khuyết điểm của việc không đăng kư hội

a.     Ưu điểm:

i.                   Hoàn toàn hoạt động tự do, trong phạm vi nội quy của hội

ii.                 Không bị các thủ tục hành chính của chính quyền ràng buộc

iii.              Nếu nội quy quy định là một cơ sở tôn giáo hoặc bất vụ lợi th́ vẫn không bị thuế má

iv.              Tuy hội không thể đứng tên tài sản nhưng có thể có người được ủy quyền đứng tên tài sản cho hội. Người được ủy quyền là trustee và hội sẽ là beneficiary

b.    Khuyết điểm:

i.                   Không có những ưu điểm nêu trên của hội có đăng kư.

ii.                 Rất ít nhà băng cho mở trương mục, trừ nhà băng Commonwealth

3.     Không đăng kư hội nhưng đăng kư giữ tên của hội (patent registration)

Một trong những yếu tố quan trọng của xă hội ngày hôm nay là giá trị của danh xưng. Khi một tổ chức hoạt động lâu dài, có một quá tŕnh, một lịch sử riêng của ḿnh, th́ danh xưng tự nó trở thành một tài sản vừa tinh thần, vừa vật chất quan trọng. Chính v́ thế, nếu không đăng kư hội th́ có thể một thế lực xấu nào đó, đăng kư một hội hoặc đăng kư một tên trùng với tên của hội đang sử dụng, và họ có quyền yêu cầu hội ngưng sử dụng tên.

Phương thức giải quyết là, nếu hội không đăng kư như một incorporated association hoặc cooperative th́ vẫn giữ là một hội không đăng kư nhưng lại đăng kư chủ quyền tên dưới một sắc luật của Liên Bang theo Patent Act 1990 và Trade Marks Act 1995. Chi phí đăng kư patent của tên tương đối khiêm nhượng và mỗi lần đăng kư kéo dài 10 năm.

4.     Khác biệt giữa chùa và hội:

Tuy thông thường chúng ta đồng hóa giữa hội (dù đăng kư hay không đăng kư) với chùa. Chẳng hạn hội phật giáo ABC với chùa ABC. Tuy nhiên hội là một tập hợp những con người, dù đăng kư hay không đăng kư, hội vẫn là chủ nhân của miếng đất trên đó, ngôi chùa được xây cất.

Không những tại NSW mà tôi nghĩ trên toàn Liên Bang Úc, khi một cấu trúc từ một ngôi nhà đến một ngôi chùa hay bất cứ một cấu trúc nào được dựng lên trên miếng đất đó, th́ chủ quyền của nó thuộc người chủ miếng đất.

Tức ngôi nhà chạy theo đất chứ miếng đất không chạy theo nhà. Hậu quả là hội làm chủ miếng đất và v́ làm chủ miếng đất nên làm chủ ngôi chùa xây trên miếng đất.

Chính v́ thế, trong nội quy của hội, cần phải quy định, không những chỉ có một tu sĩ Đại Thừa Xuất Gia mới được làm hội trưởng hay phó hội trưởng , mà c̣n phải quy định thêm là vị hội trưởng này sẽ là trù tŕ của ngôi chùa.

Như thế vị tu sĩ xuất gia sẽ được xác định vừa đứng đầu hội, vừa đứng đầu ngôi chùa mà kjo6ng bao giờ có tranh chấp nội bộ.

III.           Vấn đề tài sản:

a.     Của cá nhân hay của tập thể: Làm một vị tu sĩ, theo luật pháp, không có nghĩa là không có tài sản riêng. Tuy nhiên phảỉ có văn kiện và chứng cớ rơ rệt. Từ nhưng tài sản nhỏ như tiền tiêu riêng trong bank account đứng tên riêng, đến những bất động sản nếu có. Dĩ nhiên phải có giấy tờ và chứng cớ. Nhưng tài sản của tập thể cũng như thế. Vấn đề ở đây là công và tư phải phân minh rơ rệt.

b.     Định nghĩa về khái niệm luật “constructive trust” tạm dịch là ư niệm tái cấu trúc sự ủy quyền. Chẳng hạn một vị tu sĩ trước khi viên tịch, đă đứng tên những tài sản của một hội Phật Giáo có đăng kư mà không ghi rơ rằng vị này đứng tên như là một trustee (người được ủy thác) cho hội. Sau khi người đó Viên tịch, nếu những cá nhân thừa kế thuộc gia đ́nh của vị tu sĩ đó muốn chuyển tài sản cho người trong gia đ́nh, thay v́ trả về cho hội, th́ hội có thể đưa ra ṭa, và ṭa án sẽ chiếu theo luật constructive trust và ra lệnh chuyển tài sản về cho hội Phật Giáo. Có nghĩa là tuy trước khi chết, không có một văn kiện nào về sự ủy quyền của hội cho vị tu sĩ, nhưng chiếu theo công lư, sau khi xét những chứng cớ (chẳng hạn sổ sách gây quỹ của hội, sự đóng góp của các phật tử ...) tóa án sẽ cấu trúc lại một sự ủy quyền và trao tài sản lại cho hội như là beneficiary chân chính của trust đó. (constructive trust is an equitable remedy resembling a trust (implied trust) imposed by a court to benefit a party that has been wrongfully deprived of its rights due to either a person obtaining or holding legal right to property which they should not possess due to unjust enrichment or interference. Wikipedia).

c.      Trong trường hợp nêu trên, nếu hội không đăng kư sẽ không có tính pháp nhân và không thể đưa đơn với ṭa án, hầu lấy lại tài sản cho hội, chiếu theo ư niệm constructive trust. Đây là một bất công hiển nhiên. Tại sao không thể xúc tiến đăng kư hội và sau khi đă có tư cách pháp nhân, sẽ khởi kiện?  Hoặc tại sao hội không thể ủy quyền cho một trustee cá nhân nào đó khởi kiện. Tôi không có câu trả lời cho vấn nạn này.

d.     Thông thường tại NSW, khi đăng kư hội, th́ có điều khoản đ̣i hỏi ghi rơ hội có tài sản nào do người khác đứng tên dùm như trustee (người được ủy thác) hay không. Khi ghi rơ trong văn kiện này th́ đă là một bằng chứng về sự hiện diện của một trust về tài sản. Dĩ nhiên nên có một văn kiện ghi rơ như một declaration of trust (xem annexure A) th́ vẫn tốt hơn.

 

IV.           Vấn đề lănh đạo một hội Phật Giáo:

e.      Trong một hội thành lập trên nguyên tắc dân chủ:

Những model rules của chính phủ đưa ra vốn áp dụng cho những hội bất vụ lợi, trong một xă hội dân chủ. V́ thế các model rules này cần phải được thay đổi để phù hợp hơn cho các cơ sở tôn giáo. Nếu không sẽ rơi vào trường hợp có nhiều phật tử không biết tự chế, lấn quyền các vị t́ kheo, gây khủng hoảng và chia rẽ trong hội và chùa.

f.       Trong một hội thành lập theo nguyên tắc tôn giáo:

Theo thiển ư của tôi, trong một cơ sở tôn giáo, vị trí của vị t́ kheo xuất gia vượt lên trên những quy tắc dân chủ b́nh thường. Đó là vị trí của người lănh đạo tinh thần, làm gương cho tập thể phật tử trong bước đường tu học. Đây mới là cứu cánh thật sự của tập thể. Tất cả các hoạt động khác, kể luôn cả trách nhiệm điều hành của hội, đều là những phương tiện tùy nghi sử dụng cho mục đích tu học và tâm linh mà thôi.

Chính v́ thế, uy tín và quyền hạn của vị t́ kheo cần được củng cố bằng những điều khoản như sau cho hội (dù có đăng kư hay không):

 

“Điều ABC: Bất kể các điều khoản khác trong nội quy mẫu:

 

1.     Ban trị sự sẽ đổi tên thành “Ban Hộ Tŕ Tam Bảo”

2.     Chỉ có một tu sĩ Phật Giáo xuất gia mới được bầu vào chức vụ hội trưởng hay phó hội trưởng của The ABC Charitable Buddhist Association (Hoi Tu Thien Phat Giao ABC) inc.” (hội)

3.     Hội trưởng và phó hội trưởng sẽ là trù tŕ và phó trù tŕ Chùa ABC

4.     Vị phó trù tŕ sẽ kế vị chức vụ trù tŕ khi vị trù tŕ qua đời hoặc mất khả năng gánh vác trách nhiệm.

5.     Vị trù tŕ có quyền phủ quyết những quyết định của Ban Hộ Tŕ Tam Bảo.

6.     Vị trù tŕ chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động thường nhật của hội.”

 

V.               Luật về việc xây dựng chùa chiền:

Quư Thầy thường gặp phải những phiền phức từ các Ṭa Đô Chánh Địa Phương (Local Government councils) liên hệ đến việc hoạt động như một ngôi chùa. Lư do là v́ để thỏa măn nhu cầu tâm linh của Phật Tử, quư thầy phải mua một ngôi nhà hoặc miếng đất gần khu cư trứ của phật tử và sử dụng như một ngôi chùa.

Muốn tránh những khó khăn như thế cần phải để ư những điểm sau đây:

1.     Trước khi mua một ngôi nhà hay đất phải nhờ luật sư xem kỹ zoning của nhà hay đất là ǵ, qua một zoning hay planning certificate (tại NSW là section 149 (2) và (5) certificate. Nếu zoning đó cho phép sử dụng như một place of worship th́ được.

2.     Thông thường luật cho phép xây chùa với 2 điều kiện quan trọng: Một là có đầu đủ chỗ đậu xe tương xứng với số phật tử đại điện có thể chứa. Hai là mức độ ồn ào (noise level) vừa phải

3.     Khi đập một căn nhà xuống để xây th́ nên xin phép xây chùa trực tiếp, không nên nghe những nhà thầu xây nhà ở cho dễ, rồi sau đó chuyển thành chùa. Việc này sẽ gặp nhiều khó khăn phức tạp.

4.     Khi bị các người hang xóm viết thư đến chính quyền địa phương than phiền, một trong những phương pháp giải quyết là làm sao có nhiều người phật tử cư ngụ gần, viết thư ủng hộ cjo chùa, v́ nhu cầu tâm linh. Như thế chính quyền địa phương sẽ có một cái nh́n quân b́nh hơn về nhu cầu sinh hoạt của chùa.

5.     Muốn t́m hiểu thêm về khả năng xây chùa của một miến đất, cần phải xem các tài liệu như sau: DCP (Development control plan), LEP (Local Environment Plan), BCA (Building Code of Australia) SEP (State Environment Plan). Vào website của NSW Department of Planning and Environment th́ sẽ có nhiều dữ kiện cần biết.

6.     Tuy nhiên quan trọng nhất là tham khảo ư kiến của những người chuyên nghiệp như: Architects, Building engineers hoặc Building Surveyors liên hệ đến việc xây chùa.

VI.           Kết luận:

Tăng đoàn là một vế quan trọng trong ư niệm Tam Bảo mà chính Đức Thích Ca Mâu Ni khai sáng để lănh đạo chúng sinh trên con đường tu học. Tăng đoàn được phụng kính v́ mang trong tự thân cái tâm thanh tịnh và thoát tục làm gương cho quần chúng.

Đức Phật là bật giác ngộ. Ngài không chủ trương một giáo hội hoàn vũ thư lại lớn lao có khả năng khống chế nhà nước và xă hội dân sự, gây ra nhiều bất công cho nhân loại. Ngài cũng không chủ trương một tôn giáo hoàn toàn phi tổ chức như Lăo Giáo hoàn toàn thụ động. Ngài chủ trương trung đạo với một tăng đoàn lănh đạo tín chúng và trao truyền thông điệp của đạo giải thoát cho chúng sinh, như là một vế trong Tam Bảo của tôn giáo chúng ta.

Chính v́ thế phụng kính tăng bảo là một trách nhiệm thiêng liêng của người phật tử chân chính. 

Tuy nhiên, trên b́nh diện pháp luật, Tăng đoàn cũng gồm những công dân sinh hoạt trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên với những quy định pháp luật nghiêm minh.

Muốn phát triển và duy tŕ phật sự, các vị t́ kheo không phải lúc nào cũng sử dụng cái tâm giải thoát vô trụ của ḿnh được, mà phải hỏi ư kiến cố vấn của các phật tử chuyên gia như kiến trúc sư, kỹ sư xây cất, chuyên viên đo đạt và luật sư chẳng hạn. Nhất là khi các nhân viên công lực (như cảnh sát) muốn nói chuyện với ḿnh, v́ bất cứ lư do ǵ. Một trong những quyền quan trọng của một công dân các nước pháp trị là quyền giữ yên lặng và không cần khai điều ǵ cả cho cảnh sát và quyền có luật sư đại diện. Đây là một quyền căn bản và nếu biết hành xử th́ sẽ tránh được nhiều phiền phức. Lư do là v́ một ngôi chùa Việt Nam luôn mở cữa cho bất cứ chúng sinh nào. Tuy quư thầy đứng ngoài ṿng tục lụy, nhưng các phật tử hoặc đàn na tín thí th́ vẫn trôi lăn trong phiền năo của xă hội. Đôi khi những vấn nạn của họ liên lụy đến chùa. Quư thầy nên lưu ư và hành xử quyền im lặng này, cho đến khi có luật sư cố vấn.

Sau cùng th́ bài thuyết tŕnh này chỉ nói một các tổng quát về những vấn nạn của những cơ sở phật giáo tại Úc. Bài này không mang tính cố vấn pháp lư (legal advice) và quư Thầy nên hỏi ư kiến của luật sư liên hệ đến trường hợp đặc biệt của ḿnh.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Annexure A

Trust Declaration

 

by

Mr. (Tên trên giấy tờ) (AKA Most Venerable Thich ABC)

&

Mr. (Tên trên giấy tờ) (AKA Reverend Thich DEF) as joint trustees

In favour of

The Vietnamese Buddhist Society of XXYY as beneficiary

 

Prepared by (Dr. (Zuc) Tang Duc Dao, Solicitor

23 Fraser Street, Constitution Hill NSW 2145

Tel: (02) 9863-2650

 

 

 

Parties:

1.     Mr. ABC of (Address)

2.     Mr. DEF of the same address both as joint trustees

3.     The Vietnamese Buddhist Society of XXYYof the same address as beneficiary

Recitals:

A.   The beneficiary was an incorporated association but is currently no longer incorporated

B.   The trustees voluntarily make this declaration

C.   The trustees are registered owners of the property at (address of property) in the State of NSW (FI .............) (the trust estate) as tenants in common in equal shares

D.   The trustees have agreed to act as trustees of the trust estate on terms set out in this declaration

E.    The trustees hereby jointly act as members of a board of trustees within the provisions of the Constitution of the Vietnamese Buddhist Society of XXYY.

The parties hereby declare that:

1.     The trustees hold and continue to hold the trust estate in trust for the beneficiary.

2.     The trustees will not enter into any mortgage, charge or lease in respect of the trust estate or deal with it in any way without the consent of the beneficiary

3.     The beneficiary shall indemnify the trustees of, and will assume responsibility for discharging,  all expenses and outgoings including rates, taxes and charges of all kinds relative to ownership of the trust estate

4.     In the event that the trust estate or any part of it shall at any time be disposed of on instructions from the beneficiary, the trustees shall receive the proceeds of sale and after payment of all outgoings and expenses in respect of the trust estate, hold such monies upon trust for the beneficiary

5.     In the event one of the trustees is deceased or incapacitated, the surviving trustee will continue as sole trustee of the trust estate pending the appointment of a replacement trustee

6.     The surviving trustee shall have the responsibility to appoint a replacement trustee or replacement trustees for the deceased trustee

7.     All trustees must come from members of the Buddhist Sangha

8.     Appropriate remunerations for the trustees if any, can be determined by the beneficiary from time to time.

9.     The trustees, during their trusteeship and at their sole discretion, shall have general management responsibilities for the trust estate.

Date:

 

 

...........................................                             .........................................

Mr. ABC                                                               Witness: Name & signature

 

............................................                              ............................................

Mr. DEF                                                     Witness: Name & signature

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexure B

The ABC Buddhist Charitable Association

(Hội Từ Thiện Phật Giáo ABC)

000 Cabramatta Road

Cabramatta NSW 2166

 

Minutes of general meeting:

 

Date (Ngày):

Location (Nơi):

Chair (Chủ toạ):

Secretary (Thư Kư):

 

Members attending (Hội viên tham dự):

 

The general meeting resolved to pass the following special resolutions:

(Đại hội quyết định thông qua các điều khoản đặc biệt sau đây):

 

 

 

 

A.   Resolutions to form an association:

1.     That the ABC Buddhist Charitable Association be hereby formed

2.     That the following people be elected to offices:

 

a.     President:

b.     Secretary:

c.      Treasurer:

 

B.   Resolutions to reserve name:

 

1.     To appoint Mr. DEF (AKA Venerable Thich YYY) to be the public officer of the association

2.     That the said public officer shall apply for the reservation of the name of the association as “The ABC Buddhist Charitable Association (Hoi Tu Thien Xa Hoi Phat Giao ABC) inc.”

 

 

Quyết định thành lập hội:

 

1.     Thành lập hội từ thiện phật giáo ABC

2.     Các vị sau đây được bầu vào các chức vụ:

a.     Chủ tịch:

b.     Thư kư:

c.      Thủ quỹ:

 

Quyết định giữ tên:

 

1.     Bổ nhiệm Ô. ABC ( Tức Đại Đức Thích YYY) thành public officer của hội

2.     Vị public officer sẽ nộp đơn giữ tên hội là “The ABC Buddhist Association (Hoi Tu Thien Phat Giao ABC) inc.”

 

 

 

C.   Resolutions on the objectives of the association:

 

1.     To participate in charitable activities in Australia and overseas

2.     To provide spiritual service, visitation and guidance to Vietnamese prison inmates

3.     To provide Buddhist lessons in primary schools where Vietnamese live

4.     To provide Buddhist spiritual needs to senior people

5.     To provide prayers to people near death or already deceased

 

Quyết định các mục đích của hội như sau:

 

1.     Tham gia tổ chức các công tác từ thiện xă hội trong nước Úc và ngoài nước

2.     Phục vụ an ủi, thăm viếng và hướng dẫn tinh thần cho các nhà tù có người Việt

3.     Giảng dạy giáo lư phật giáo cho các trường tiểu học tại các khu đông người Việt

4.     Phục vụ nhu cầu tâm linh cho các người lớn tuổi

5.     Hộ niệm cho những người sắp lâm chung hoặc đă qua đời

 

 

D.   Resolutions about model constitution:

 

 

-         To adopt the model constitution and to amend them by adding the following clause(s) to the model constitution:

 

Clause 22A: Notwithstanding anything to the contrary in the model constitution:

1.     That the executive committee be renamed “ The Committee to support the Triple Gem”

2.     That only an ordained Buddhist monk/nun could be elected president and vice president of the ABC Buddhist Charitable Association (Hoi Tu Thien Phat ABC) inc.” (the association)

3.     That the president and vice president shall be known as the Abbott and deputy Abbott of the ABC Tinh Buddhist Temple respectively

4.     That the deputy Abbott shall succeed the Abbott upon his death or incapacity to carry out his responsibilities

5.     That the Abbott shall have veto power over all decisions of the Committee to Support the Triple Gem

6.     That the Abbott shall be responsible for the management of the daily activities of the association

 

Quyết định sửa nội quy mẫu:

 

-         Sử dụng nội quy mẫu và thêm các điều lệ sau đây vào nội quy mẫu:

 

Điều 22A: Bất kể các điều khoản khác trong nội quy mẫu:

 

7.     Ban trị sự sẽ đổi tên thành “Ban Hộ Tŕ Tam Bảo”

8.     Chỉ có một tu sĩ Phật Giáo xuất gia mới được bầu vào chức vụ hội trưởng hay phó hội trưởng của The ABC Charitable Buddhist Association (Hoi Tu Thien Phat Giao ABC) inc.” (hội)

9.     Hội trưởng và phó hội trưởng sẽ là trù tŕ và phó trù tŕ Chùa ABC

10.                        Vị phó trù tŕ sẽ kế vị chức vụ trù tŕ khi vị trù tŕ qua đời hoặc mất khả năng gánh vác trách nhiệm.

11.                        Vị trù tŕ có quyền phủ quyết những quyết định của Ban Hộ Tŕ Tam Bảo.

12.                        Vị trù tŕ chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động thường nhật của hội.

 

 

 

 

 

……………………

Chairperson/chủ toạ

 

 

 

 

………………………

Secretary/ thư kư

 

 

 

Annexure C

Waver of liabilities

 

 

Short waiver of liability:

I...hereby wave The Most Venerable ABC, The Vietnamese Unified Overseas Buddhist Congregation of Australia and New Zealand, its officers and employees from any liability of injury, loss to personal property associated with activities participated in this event.

I acknowledge that I understand the waiver described in this document. Waiver is made to the maximum extent permissible under applicable law. I acknowledge that I have signed this document under my own free will

 

Long waiver of liability:

 

I HEREBY ASSUME ALL OF THE RISKS OF PARTICIPATING IN ANY/ALL ACTIVITIES ASSOCIATED WITH THIS EVENT, including by way of example and not limitation, any risks that may arise from negligence or carelessness on the part of the persons or entities being released, from dangerous or defective equipment or property owned, maintained, or controlled by them, or because of their possible liability without fault.

I certify that I am physically fit, have sufficiently prepared or trained for participation in this activity. I certify that there are no health-related reasons or problems which preclude my participation in this activity.

I acknowledge that this Accident Waiver and Release of Liability Form will be used by the event holders, sponsors, and organizers of the activity in which I may participate, and that it will govern my actions and responsibilities at said activity.

In consideration of my application and permitting me to participate in this activity, I hereby take action for myself, my executors, administrators, heirs, next of kin, successors, and assigns as follows:

(A)  I WAIVE, RELEASE, AND DISCHARGE from any and all liability, including but not limited to, liability arising from the negligence or fault of the entities or persons released, for my death, disability, personal injury, property damage, property theft, or actions of any kind which may hereafter occur to me including my traveling to and from this activity,

(B)   THE FOLLOWING ENTITIES OR PERSONS: The Most Venerable ABC, The Vietnamese Unified Overseas Buddhist Congregation of Australia and New Zealand, and/or their officers, employees, volunteers, representatives, and agents, and the activity holders, sponsors, and volunteers; I INDEMNIFY, HOLD HARMLESS, AND PROMISE NOT TO SUE the entities or persons mentioned in this paragraph from any and all liabilities or claims made as a result of participation in this activity, whether caused by the negligence of release or otherwise.

I acknowledge that the above entities or persons are NOT responsible for the errors, omissions, acts, or failures to act of any party or entity conducting a specific activity on their behalf.

The Accident Waiver and Release of Liability Form shall be construed broadly to provide a release and waiver to the maximum extent permissible under applicable law.

I CERTIFY THAT I HAVE READ THIS DOCUMENT AND I FULLY UNDERSTAND ITS CONTENT. I AM AWARE THAT THIS IS A RELEASE OF LIABILITY AND A CONTRACT AND I SIGN IT OF MY OWN FREE WILL.

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ ___________ __________________________________ ______

Participant’s Signature                     Date            Participant’s Name                 Age
 (Please print legibly.)

 

________________________________ ___________

Parent/Guardian  Signature               Date                    
(If under 18 years old, Parent or Guardian must also sign.)