--


Luật Sư Đào Tăng Dực
                                                   Tiến Sĩ Hành Chánh, Cử Nhân Luật Khoa
                                                    Luật Sư Tòa Thượng Thẩm New South Wales & Tối Cao Pháp Viện Úc Đại Lợi
                                                                Hòa Giải Viên (Mediator & FDRP)

                                                                                             

                                                                                       Phone: (02) 9863-2650

                                                                                                                                                     Email: khaicat2@yahoo.com.au


      

       Phụ Trách

 1/ Các dịch vụ pháp lý:
- Luật hình sự
- Tranh tụng dân sự
- Luật gia đình (Ly dị, ly thân, chia tài sản)
- Luật thừa kế, di chúc
- Bồi thường cho nạn nhân các tội ác (victims compensation)
- Hợp đồng thuê mước các cơ sở thương mại

2/ Hòa Giải các vụ tranh tụng trước khi ra tòa:
- Hòa Giải Viên được công chứng: giúp 2 bên đang tranh tụng,hoặc có ý định tranh tụng có thể giải quyết sự tranh chấp trước khi ra tòa, tránh tốn kém và chi phí tòa án.
- Vì việc tranh tụng trước tòa án rất tốn kém và gây nhiều đổ vỡ tình cảm không cần thiết, trước khi ra tòa hoặc đã ra tòa nhưng trước khi tòa xử (hearing) quý vị có thể liện lạc chúng tôi để nhờ hòa giải. Chúng tôi cũng có thể cố vấn bằng điện thoại, hoặc mặt đối mặt (hẹn trước bằng điện thoai), giúp giải quyết vấn đề tốt đẹp cho đôi bên.
- Đây là một dịch vụ được các tòa án và các cơ quan chính phủ khuyến khích để giải quyết các vụ tranh tụng. Đặc biệt rất phù hợp với các vụ tranh chấp tài sản giữa vợ chồng trong hoàn cảnh ly dị, ly thân hoặc tranh chấp giữa thân nhân, bạn bè, hoặc bất cứ đệ tam nhân nào.

3/ Phiên dịch:
- Các văn kiện từ Anh Ngữ sang Việt Ngữ, hoặc từ Việt Ngữ sang Anh Ngữ.
- LS Dực là phiên dịch viên cấp 3 của N.A.A.T.I.
- Các giấy tờ phiên dịch được chính thức công nhận.

*Tôn chỉ làm việc: Thông cảm và hiệu năng Giá cả phải chăng
     Tiếng Hát Thanh Nghi

                                    CLICK HERE FOR THANH NGHI MUSIC CHANNEL
                            
Sách và xã luận
của Luật Sư

Ðào Tăng Dực

Tiếng Việt
-Sách
-Xã Luận 

Tiếng Anh

-Books
-Articles

Bài mới nhất

-Tiếng Việt
-English